SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

ЕКО-ЕТИКЕТ „ЗЕЛЕН КЛЮЧ“

Еко-етикетът „Зелен ключ“ е международен еко-етикет за хотели и туристически съоръжения. Този световен екологичен сертификат се присъжда на туристически компании като хотели, хостели, конферентни и ваканционни центрове, къмпинги, ваканционни домове и съоръжения за отдих. Сертифицирани са около 4000 места за настаняване, разположени в 65 страни в света.

Целта на „Зелен ключ“ е да се повиши еко-информираността и съзнанието на служителите и клиентите на местата за настаняване по света, за да се използват само устойчиви методи и технологии за работа и предлагането на хотелски услуги да се превърне в екологосъобразен и отговорен бизнес, който се стреми към намаляването на използваните ресурси, вода и енергия и икономия на значителни средства.

Придобиването на еко-етикета „Зелен ключ“ изисква изпълнение на изискванията на разработен стандарт за отлични постижения в областта на екологичната отговорност и устойчиво функциониране в рамките на туристическата индустрия. Този престижен сертификат удостоверява ангажимента от страна на бизнеса, че туристическите обекти се придържат към строгите критерии за управление и функциониране, предвидени в стандарта. Общият брой на критериите е 130, като те са разпределени в 13 категории и периодично се преразглеждат и актуализират. Изпълнението на критериите се проследява чрез поддържането на документация и чести проверки.

„Зелен ключ“ означава и обещание на обекта към неговите гости, че след като са го избрали, те ще бъдат привлечени чрез своето поведение да опазват околна среда и да съдействат за устойчивото развитие на туризма.
Стандартът „Зелен ключ“ е въведен от Фондацията за екологично образование (FEE), признат е от Световния съвет за устойчив туризъм и съответства на глобалните критерии за устойчив туризъм. Фондацията се представлява в България от Българско движение „Син флаг“.

Критериите за „Зелен ключ“ допринасят пряко към усилията за реализиране на Целите за устойчиво развитие на ООН – за постигане на устойчив икономически растеж, устойчиво потребление и производство и устойчиво използване на ресурсите. Косвено „Зелен ключ“ подпомага разрешаването и на други обществени проблеми, като социално неравенство, безработица, опазване на здравето и др.

ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛ ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА

Ние се отнасяме с отговорност към проблемите на околната среда. Стремим се да следваме устойчиви екологични инициативи, които да имат трайно въздействие върху общността. Ние считаме, че устойчивостта е пряко свързана с туристическата индустрия.
Хотелските дейности са насочени към спестяване на вода и енергия, управление на отпадъците, опазване на водите, специализирана политика за доставки, наемане на служители от региона, грижа за културните ценности на региона.
В Хотел Петте Елемента подкрепяме желанията на гостите за смяна на хавлиени кърпи и спално бельо с цел икономия на вода и спестяване на перилни препарати и енергия,

– пестим прясна вода чрез ефективно управление, строг контрол на потребление,
– подобряваме енергийната ефективност, чрез редовни проверки, обучение на персонала и внедряване на съвременни технологии, където е възможно и изпълнимо,
– използваме отпадната топла вода за отопление
– избягваме ползването на всякакви опасни вещества, които вредят на околната среда,
– осигурили сме безопасни условия на труд,
– осигурили сме служебен транспорт, с цел намаляване на разходите за гориво и вредните емисии на въглерод,
– осигурили сме работни места на жители на региона,
– разчитаме на доставчици и подизпълнители от региона,
– работим с производители от региона.

– Хотелът допринася за развитието на общността и инфраструктурата на гр. Сапарева баня.

– Защитаваме биоразнообразието -застрашени видове не се консумират, продават, търгуват, или показват. Диви животни не се отглеждат на територията на комплекса.

– Използваме местни видове за озеленяване и зелени площи.

Чрез предоставяне на кратка и надеждна информация на нашите гости, доставчици и обществото като цяло, ние споделяме нашите екологични инициативи и следваме пътя на устойчивост.

НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ

ПРЕЗ САЙТА

Резервирай през сайта с

5% по-ниски цени от рецепция и

10% по-ниски цени от Booking.com

ДО 10% ПО-НИСКИ ЦЕНИ

ГАРАНТИРАНО НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ